Đơn hàngSLTên sản phẩmĐơn giáTổng
1GO100 – 100 hóa đơn 100,000 ₫100,000
2GO200 – 200 hóa đơn 180,000 ₫180,000
3GO500 – 500 hóa đơn 320,000 ₫320,000
4GO1000 – 1000 hóa đơn 520,000 ₫520,000
5GO2000 – 2000 hóa đơn 750,000 ₫750,000
6GO3000 – 3000 hóa đơn 1,000,000 ₫1,000,000
7GO4000 – 4000 hóa đơn 1,300,000 ₫1,300,000
8GO5000 – 5000 hóa đơn 1,500,000 ₫1,500,000
9GO7000 – 7000 hóa đơn 2,000,000 ₫2,000,000
10GO10K – 10.000 hóa đơn 2,700,000 ₫2,700,000
11GO15K – 15.000 hóa đơn 4,000,000 ₫4,000,000
12GO20K – 20.000 hóa đơn 5,000,000 ₫5,000,000
Contact Me on Zalo